اجاره روزانه تجهیزات غواصی

اجاره روزانه تجهیزات غواصی

تجهیزات کامل غواصی همراه با سیلندر و کمربند وزنه جهت اجاره موجود میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل نمایید.

( شارژ کلیه سیلندر های تنفسی در این شرکت انجام میشود )