دوره های آموزش غواصی

دوره های آموزش غواصی

دوره یک ستاره CMAS

مدت دوره آموزشی 4 روز

مبلغ دوره 9.000.000 ریال

شرح دوره:

4 جلسه 2 ساعته کلاس تئوری همراه با نمایش فیلم و اسلاید 

90 دقیقه اسنورکلینگ ، 45 دقیقه غواصی در استخر یا ساحل به دریا ، 5 عملیات غواصی در آبهای باز (دریا) و تجربه حداکثر عمق 18 متر

دوره دو ستاره CMAS

مدت دوره آموزشی 7 روز

مبلغ دوره: 18.000.000 ریال

شرح دوره:

6 جلسه 2 ساعته کلاس تئوری همراه با نمایش فیلم و اسلاید

18 عملیات غواصی شامل غواصی در آبهای جریان دار جهت یابی خطی با قطب نما و استفاده از عوارض طبیعی ، عملیات امداد و نجات مصدوم فرضی ، 2 عملیات غواصی در شب ، آشنایی با جداول و محاسبه غوصهای تکراری و غواصی در ارتفاع ، تجربه غواصی در عمق 40 متر

دوره 3 ستاره CMAS

مدت دوره 15 روز یا دو برنامه 8 الی 9 روزه

مبلغ دوره: 36.000.000 ریال

شرح دوره:

10 جلسه دو ساعته کلاس تئوری همراه با نمایش فیلم و اسلاید

40 عملیات غواصی همراه با غواصی در آبهای جریان دار، جهت یابی مثلثی ، چهار ضلعی و چمد ضلعی ، عملیات امداد و نجات  پیشرفته، کار با قایق های کوچک موتوری ، آشنایی با نحوه کار کمپرسورهای فشار غوی تنفسی ، هواشناسی و مدیریت تیم غواصی و برنامه ریزی عملیات غواصی ، آموزش انواع گره ها و پرچم ها و نشانه های دریایی، تکمیل دوره آموزش غوصهای تکراری و غواصی در ارتفاع ، آشنایی با کامپیوترهای غواصی و دستگاه های GPS