مسیح در عمق آبهای کیلارگو پنجاه سالگی خود را جشن میگیرد

مسیح در عمق آبهای کیلارگو پنجاه سالگی خود را جشن میگیرد

مجسمه محبوب مسیح که درسال 1965 در عمق آبهای کیلارگو غرق شده است 50 سال است که هر روز به گروه زیادی از غواصان اسنورکلینگ و اسکوبا خوشامد گویی میکند.این مجسمه 9 فوتی که در 25 فوتی کرال گاردن فلوریدا آمریکا می باشد، هدیه خانواده کریسی و کپی دقیق ( ایتالیایی )IL CRISTO DEGLI ABISSI یا ( انگلیسی )CHRIST OF THE ABYSS است که توسط مجسمه ساز ایتالیایی GUIDO GALLETTI  ساخته شده است .این مجسمه پنجاه سال پیش توسط یک کشتی بخار ویک هواپیمای گارد دریایی ILLINOIS که توسط نیروی دریایی رزرو شده بود از پورتوفینو ایتالیا به فلوریدا منتقل شد و از آن پس از آنجا به فرستادن سیگنالهای الهی خود ادامه میدهد.