نخستین دوره تخصصی سرویس و نگهداری تجهیزات غواصی

نخستین دوره تخصصی سرویس و نگهداری تجهیزات غواصی

نخستین دوره تخصصی سرویس و نگهداری تجهیزات غواصی توسط شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایران و با همکاری و مساعدت معاونت امداد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای پرسنل امدادگر تیمهای واکنش سریع کل کشوردر تاریخ 10 الی 12 مهر ماه 1395 در محل این معاونت برگزار شد.

مباحث مطرح شده دراین دوره آموزشی :

تاریخ غواصی و تاریخ شکل گیری تجهیزات نوین غواصی

معرفی انواع مختلف تجهیزات و نوع کارکرد آنها 

نحوه سرویس و بازدید های دوره ای تجهیزات سیستم تنفسی

نحوه شستشو و انبار داری تجهیزات 

در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه سرویس کاری تجهیزات غواصی اعطاء شد.