رکورد غواصی در آبهای آزاد توسط یک زن شکسته شد.

رکورد غواصی در آبهای آزاد توسط یک زن شکسته شد.

کریستی کوئل آمریکائی در حمایت از کمپین مبارزه با سرطان، رکورد 51 ساعت و 25 دقیقه ای از خود به جا گذاشت.
کریستی که سال گذشته مادر خود را در مبارزه با سرطان از دست داد، با انگیزه حمایت از بیماران سرطانی، رکورد قبلی جهان را با 1 ساعت اختلاف شکست.
به گفته غواص، یک تیم 30 نفره به نام "تیم شگفت انگیز" برای کمک به ایشان آماده بودند. غذا، آب  و تجهیزات توسط تیم به ایشان در زیر آب ارسال می شد. 
در طول غواصی کمترین عمق غواص 5 متر  و متوسط عمق 6.5 متر بوده است.