یک پسر اتریشی 100 هزار یورو از آب بیرون کشید !!

یک پسر اتریشی 100 هزار یورو از آب بیرون کشید !!

پسری ساکن وین در یک شانس عجیب و قریب گنجی به ارزش 100 هزار یورو که اسکناسهای 100 و 500 یورویی بود از رودخانه دانوب بیرون کشید.

این پسر که از دور متوجه این جریان شد به آب میپرد تا گنج را بیرون بکشد .افراد حاظر در صحنه که فکر میکردند این جوان قصد خودکشی دارد پلیس را خبر میکنند و هنگامی که پلیس میرسد پسر را در حال بیرون آمدن از آب همراه با 100 هزار یورو میبینند. آنها پولها را با خشک کن لباس خشک کردند.

  

ابتدا پلیس مشکوک به این بود 100 هزار یورو شاید قلابی باشد و برای شوخی با پلیس به آب انداخته شده است ولی بعد از کمی بررسی متوجه شدند پولها واقعی هستند.

در اتریش قانونی وجود دارد که اگر کسی پولی پیدا کند و به پلیس مراچعه کند 5 تا 10 درصد مبلغ پول به یابنده اعطاء میشود.ویا حتی کل پول در صورت پیدا نشدن صاحب اصلی  ولی متاسفانه این پسر زمان اطلاع دادن به پلیس را پیدا نکرد و شاهدین این کار را برای او انجام دادند و هنوز مشخص نیست که این پسر اجازه نگهداری پول ها را خواهد داشت یا خیر.

این جوان اینگونه اعلام کرده است که قصد مطلع کردن پلیس را داشته است ولی در حال حاظر سوال اینست که این پسر پول را پیدا کرده است یا پلیس .پلیس اعلام کرده منشاء پول مشخص نیست چون هیچگونه جرم یا مفقودی در آن محل تا کنون گزارش نشده است .ولی پلیس در حال بررسی شماره سریال پولها می باشد تا منشاء پولها را بیابد.