طراحی و توسعه یک زیر دریایی رباتیک برای کمک به غواصی انفرادی!

طراحی و توسعه یک زیر دریایی رباتیک برای کمک به غواصی انفرادی!

شما با کمک فن آوری زیر دریایی رباتیک بدون سرنشین قادر خواهید بود غواصی انفرادی امن تر و بدن خطری داشته باشید. شبکه هشدار اروپا در حال آزمایش یک زیر دریایی رباتیک و شناورهای ماهواره ای برای اسکن بدن شما و امن بودن از هر خطری هستند.این سیستم در واقع یک زیر دریایی بدون سرنشین در کنار غواص و یک سیستم دریافت کننده علائم  بر روی سطح می باشد که برای نظارت هر شرایط نا امن در غواصی شما طراحی شده است.این زیر دریایی رباتیک قادر به ارزیابی بدن غواص نسبت به هر مشکلی می باشد.

این زیر دریایی برای حفظ و ارسال لینکهای ارتباطی به مرکز و یا تیم کمکی روی سطح آب طراحی شده است .این ارتباط مداوم با منابع خارجی برای اطلاع دادن غیر فعال بودن غواص و یا آسیب دیدگی او می باشد.اگر شما توجه داشته باشید اغلب خطرات و مشکلات برای غواصانی اتفاق می افتد که بصورت تنها غواصی می کنند.با فن آوری این تکنولوژی این اتفاق دیگر نخواهد افتاد.در مواقع اضطراری چراغ ها و سیستم جهت یابی این ربات فعال خواهد شد و غواص را به مسیر درست و امن هدایت خواهند کرد . ایمنی غواص برای سازندگان این دستگاه مهمترین اصل می باشد و سازندگان به دنبال توسعه و کمک در ساخت فن آوری های آینده در امر ایمنی بالاتر غواصی خواهند بود.از این پس غواصی انفرادی با استفاده از این دستگاه غیر ممکن و خطرناک نخواهد بود.