برنامه شکستن رکورد عمیق ترین غواصی غم انگیز به پایان رسید!!

برنامه شکستن رکورد عمیق ترین غواصی غم انگیز به پایان رسید!!

 Dr. Guy Garman  پزشک و مربی غواصی تکنیکال در 15 آگست 2015 به قصد شکستن رکورد غواصی در عمیق ترین عمق که درحال حاضر در اختیار Ahmed Gaber  با رکورد 1090 فیت ( 332 متر ) است جان خود را از دست داد . کل این پروژه 10 ساعت و 25 دقیقه تخمین زده شده بود برای دست یابی به رکورد 1200 فیت ( 365 متر ) .غواصان کمکی طبق برنامه بعد از 38 دقیقه از تایم صعود Garman  به دنبال او در عمق 110 متری رفتند ولی گارمن بعد از 4 سال غواصی تکنیکال و 600 دایو و بیش از 35 دایو بالای 150 متری با رکورد قبلی 800 فیت ( حدود 246 متر ) که در آوریل 2015 از خود به جا گذاشته بود هیچ وقت صعود نکرد.دوستانش او را به نام Doc Deep می شناختند. محل انجام این برنامه St. Croix US Virgin Islands بود و با حمایت و ساپورت Scuba Tec Diving School صورت پذیرفت.