تخم ریزی سالانه مرجان ها در فلوریدا کیز

تخم ریزی سالانه مرجان ها در فلوریدا کیز

یکی از تماشایی ترین وقایعی که در آبهای فلوریدا اتفاق می افتد و هر کسی از آن اطلاع ندارد تخم ریزی سالانه مرجانها می باشد.

بله مرجانها هم برای تولید مثل تخم ریزی میکنند. و مشاهده کردن این فرایند تخم ریزی از نزدیک یکی از درخشانترین وقایع زیر آب است.که خیلی شبیه آنش بازیست. در 29 آگست که ماه کامل است کاپیتان slate از غواصان ماجراجوی یک دایو سنتر در tavernier از غواصان دعوت میکند تا این تولید مثل انبوه را که بسیار زیبا می باشد از نزدیک مشاهده کنند.

مقدار بسیاری از این تخمها توسط ساردینهای غارتگر نقره ای خورده می شود و این عمل باعث جذب شدن غارتگران بزرگتر مثل باراکودا ها و تارپون ها می شود. تخم های خوش شانسی که باقی می مانند در بستر دریا و صخره ها ته نشین میشوند و مرجانهای جدید بوجود می آیند.

ولی در طبیعت هیچ چیز مشخص نیست و هیچ کس نمیداند این عمل چگونه روی میدهد مثل چرخه قمری ...

بسته به دمای آب و درجه هوا ممکن است این اتفاق در هفته اول آگست اتفاق بیفتد. خیلی از دانشمندان امیدوارند که این واقعه باعث بوجود آمدن مغز مرجانهای ستاره ای بشود.