کامپیوترهای پر اهمیت غواصی

کامپیوترهای پر اهمیت غواصی

امروزه کامپیوتر غواصی از قطعات اصلی تجهیزات غواصی می باشد ولی هنوز هستند افرادی که از تهیه کردن آن خودداری می کنند. در این نوشته به موضوع داشتن یک کامپیوترغواصی شخصی می پردازیم.
یکی از قوانین اصلی غواصی تفریحی این است که شما بتوانید همواره در نظر داشته باشید که بدنتان چقدر در معرض نیتروژن قرار دارد و اطمینان حاصل کنید که در محدوده امنیت قرار دارید. هنوز در خیلی از مراکز، جداول غواصی به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی در غواصی آموزش داده می شوند، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی هم اکنون کامپیوترهای غواصی یکی از قطعات اصلی در غواصی شده اند که عمق، مدت زمان غواصی و حرکت شما در زیر آب را با استفاده از یک سری الگوریتم کنترل می کنند. همچنین می توان از آن ها برای محاسبه زمان برگشتن به سطح آب و همچنین برنامه ریزی غواصی بعدی استفاده نمود. تمامی مربیان غواصی و همچنین راهنماها از این کامپیوترها استفاده می کنند و مخصوصا اگر بخواهید چند غواصی انجام دهید یا اینکه از بیشترین طول زمان ممکن در زیر آب لذت ببرید حتماً نیازمند یکی ار آنها خواهید بود.  هممچنین کامپیوترها اهمیت ویژه ای در امنیت غواصی دارند در این جا به بررسی چند دلیل برای خرید یک کامپیوتر غواصی شخصی می پردازیم.
منافع داشتن یک کامپیوتر شخصی:
حداکثر زمان در زیر آب 
جداول سنتی غواصی بر این اساس می باشند که شما قرار است تمام طول غواصی خود را در بیشترین عمق مورد نظر انجام دهید. در مقابل، کامپیوترهای غواصی هر چند ثانیه موقعیت شما را نمونه گیری می کنند و مقدار دقیق نیتروژن بدن شما را محاسبه می نمایند، که این امکان را به شما می دهد تا عمق غواصی خود را تغییر دهید و از بیشترین زمان غواصی زیر آب استفاده نمایید. 
آسان شدن برنامه ریزی
کامپیوترهای غواصی همچنین مقداری از حجم برنامه ریزی برای غواصی شما را سبک تر می سازند، خیلی از مدل ها تابع برنامه ریزی غواصی دارند که در آن طول مدت بازگشت به سطح آب و همچنین بیشترین عمق غواصی بعدی خود را محاسبه می کنید. به این معنی که می توانید با استفاده از اطلاعات غواصی های قبلی خود بهترین زمان را برای غواصی بعدی انتخاب نمایید.
به سطح آمدن و توقف های ایمنی
هنگامی که در انتهای برنامه غواصی خود به سطح آب می روید، کامپیوتر نرخ صعود شما را محاسبه می کند و در صورتی که روند صعود شما از حد ایمن تجاوز کند با یک سری صدای بوق به شما هشدار می دهد. وقتی به نقطه مورد نظر برسید به شما اطلاع می دهد که در نقطه توقف ایمنی هستید و هنگامی که زمان توقف تمام شد به شما اطلاع می دهد تا حرکت کنید.
اشتباهات مرسوم:
به اشتراک گذاشتن کامپیوترهای غواصی
معمولاً زیاد این اتفاق می افتد که در قایق غواصی هستید و می شنوید که فردی می گوید: مشکلی نیست مشترک از کامپیوتر غواصی استفاده می کنند. این ایده عقلانی نیست چرا که کامپیوترهای غواصی به این جهت طراحی و ساخته شده اند که شرایط فردی که آن ها را به دست دارد را محاسبه کنند، مگر این که دو نفر در تمام طول غواصی دست یکدیگر را گرفته باشند. تفاوت های کوچکی که در غواصی هر فرد در یک گروه وجود دارد در زمان، عمق و نرخ صعود در طول چند غواصی و چند روز به مرور چند برابر می شود و باعث می شود فرد در معرض نیتروژن بیشتری قرار بگیرد.
غواصی کورکورانه
برخی از غواص ها ترجیح می دهند راهنما را دنبال کنند تا اینکه با خود کامپیوتر غواصی ببرند، این کار حتی از به اشتراک گذاری کامپیوتر هم پتانسیل خطر بیشتری دارد.
همانطور که از اسمشان پیداست وظیفه راهنماها در زیر آب این است که فقط شما را راهنمایی کنند و به سطح آب برگردانند.
مربیان، اساتید و راهنماها معمولا از یک گروه به گروه دیگر می روند تا پشتیبانی کنند، برخی مواقع حتی گازی را تنفس می کنند که با گاز تنفسی افراد فرق داشته و پروفایل غواصی آن ها برای آن روز و آن هفته خاص با شما بسیار تفاوت دارد.
مربی ها و راهنماها از شما انتظار دارند هنگامی که به مقدار گاز مصرفی توافقی رسیدید به آن ها اطلاع دهید، آن ها همچنین انتظار دارند محدوده های  بدون توقف خود را به آن ها اطلاع دهید و شما وظیفه دارید این کارها را انجام دهید.
کامپیوترهای غواصی چیزی کم تر از معجزه تکنولوژی برای رشته غواصی نیستند، چه در زمینه پشتیبانی و ایمنی و چه در زمینه تفریح و ورزش، از سویی این کامپیوترها به نسبت ارزان قیمت هستند. پس از این پس اطمینان پیدا کنید که هر وقت به غواصی می روید یک کامپیوتر به همراه خود داشته باشید.