5 راه حل ورود و خروج راحت برای غواصی از ساحل (shore-diving)

5 راه حل ورود و خروج راحت برای غواصی از ساحل (shore-diving)

هنگام غواصی از ساحل شما خودتان، هم نقش راننده قایق را دارید و هم دایو مستر ( Dive master) خودتان باید تمام برنامه و مسیر غواصی را معین کنید و البته ورود و خروج از طریق ساحل به دریا به دلیل وجود صخره ها و سنگ های بزرگ و همچنین موج های دریا گاهی اوقات ممکن است مشکل باشد. اگر اینبار تصمیم گرفتید از ساحل غواصی کنید نکات زیر را به یاد داشته باشید:
1- در مورد سایت غواصی مورد نظر تحقیق کنید:
قبل از اینکه وارد ساحل شوید از طریق نقشه ها، راهنماها، وب سایت ها و جداول تمام اطلاعات لازم رو در مورد سایت غواصی خود جمع آوری کنید و جزئیات شرایط غواصی را بررسی کنید. و در صورت امکان با غواص های محلی که از شرایط مختلف غواصی در محل، اطلاع دارند مشورت کنید.
2- آماده شوید:
به کنار ساحل بروید، ماسک خود را بزنید و رگلاتور را در دهان خود قرار دهید. اگر ساحل شیب تندی دارد، فین های خود را بپوشید و پشت به دریا به عقب حرکت کنید تا به جایی برسید که انقدر آب زیر پایتان باشد که بتوانید شنا کنید و در غیر این صورت تا جایی که آب تا سینه بالا می آید پیش بروید سپس فین هایتان را بپوشید. 
3- از منطقه کنار دریا بگذرید:
اگر یک موج بزرگ تعادل شما را به هم زد سعی نکنید از جای خود بلند شوید، به صورت چهار دست و پا به حرکت خود ادامه دهید و اگر به اندازه کافی آب عمیق می باشد سعی کنید بدن خود را به سمت عمق بیشتر هدایت کنید، هنگامی که از خط ساحلی و موجها گذر کردید رو به عقب شنا کنید تا به جایی برسید که آب آرام می شود .
4- یک نقطه مرجع را در ساحل انتخاب کنید:
هنگامی که حرکت می کنید یک نقطه در ساحل را به عنوان نقطه صفر انتخاب کنید تا هنگام حرکت روی یک مسیر پیش بروید و متوجه باشید که جریان آب شما را به کدام سمت هدایت می کند. یک شیء بزرگ و ثابت را در ساحل انتخاب کنید (مانند یک درخت یا یک ساختمان) تا یک نقطه مرجع بصری داشته باشید و برای بازگشت به ساحل، مسیر نقطه شروع غواصی خود را پیدا کنید. 
5- از زیر آب خارج شوید:
برای این کار باید در آب به صورت معکوس شناور شوید و با کمک موج ها به سمت ساحل شنا کنید و اگر برایتان این امکان وجود دارد تمام مسیر را تا لبه ساحل از زیر آب حرکت کنید، بهترین راه برای خارج شدن از آب حرکت چهار دست و پا می باشد تا آنجایی که کاملاً به ساحل برسید، سپس فین ها را از پایتان خارج کنید و به سمت دوش آب حرکت کنید.