آیا شیر سیلندر را باز کرده اید؟

آیا شیر سیلندر را باز کرده اید؟

هر ساله غواص ها با شیر سیلندر بسته وارد آب می شوند و همین باعث اختلال در غواصی می شود یا بدتر. از مربیان و لیدرهای غواصی سوال کنید، این اتفاق خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید، اتفاق می افتد. غواص وارد آب می شود که ناگهان متوجه می شود که هوا ندارد. آنهایی که آموزش های خود را به یاد دارند، بلافاصله وزنه ها را جدا کرده و به صورت اظطراری بالا می روند. باقی غواص ها، وحشت کرده و با دست پاچگي خود را در موقعيت خطرناكي قرار ميدهند.
موقعیت های اتمام هوا یکی از دلایل معمول حوادث غواصی است و تعداد شگفت انگیزی از این حوادث در همان شروع غواصی اتفاق می افتد. مشکل تقصیر غواص نیست که هوا را در همان شروع غواصی تمام کرده باشد بلکه بسته بودن شیر سیلندر است!!!
کنترل دقیق تجهیزات غواصی باید شامل باز کردن شیر و اطمینان از باز بودن شیر باشد که با تنفس از دهانه یکی از رگلاتورها انجام می شود. این دوباره از طریق خواندن گيج فشار کنترل می شود که  فشار سیلندر برای غواصی مناسب باشد و دوباره از طریق بادی چک تائید می شود.
در حالت ایده ال این کنترلهای چندباره وجود هر موقعیت بسته بودن شیر سیلندر را افشا خواهد کرد اما واقعیت از ایده آل خیلی فاصله دارد.
شبکه اطلاع رسانی غواصان با دو کارشناس مشورت کرده و دلایل زیر عامل منجر به این اتفاق شناخته شده اند:
1-غواص نتوانسته شیر سیلندر را تا انتها باز کند که می تواند به دلیل حواس پرتی حین بازکردن یا یک خطای ساده بوده باشد.شیر ممکن است برای تامین هوا در سطح به اندازه کافی باز بوده اما با پائین رفتن در آب هوای زیادی استفاده شده که حداکثر ظرفیت شیر را در حالت نیمه باز پر کرده است.
2-غواص تصادفا شیر را بعد از بازکردن بسته است. این اشتباه ناشی از عادت باز کردن شیر تا انتها و بستن مجدد آن به اندازه خیلی کم است که اگر غواص زیاده روی مي کنند، ممکن است خیلی زیاد ببندد و درعمق نتواند هوای لازم را تامین کند.
3-غواص شیر را بسته و دوباره باز نمی کند. اگر بین کنترل تجهیزات  تا غواصی زمان زیادی بگذرد، بیشتر غواص ها شیر را می بندند و قبل از غواصی فراموش می کنند دوباره باز کنند. هوای باقی مانده روی گيج خوانده می شود و حتی از رگلاتور هم تنفس می شود و پیدا کردن این اشتباه را سخت تر می کند.
4-غواص دیگری تصادفا شیر رابسته است. گاهی غواص های دیگر با نیت کمک، شیر سیلندر ظاهرا بی استفاده را می بندند و یا حتی شیر را با نیت باز کردن اشتباها می بندند و مثل بالا، هوای باقی مانده در سیستم پیدا کردن این مشکل را سخت می کند.
پیشگیری از این سناریو
1-همیشه کنترل های قبل از غواص را کامل انجام دهید و ترجیحا از روی چک لیست انجام دهید تا مطمئن شوید همه مراحل انجام شده است.
2-اگر این کنترل در بین راه قطع شد، دوباره از اول چک کنید تا مطمئن شوید همه مراحل انجام شده است.
3-شیر را تا انتها بازکنید اما عادت قدیمی یک دور بستن را تکرار نکنید. این عادت از زمانی می آید که شیرها از جنس برنج ساخته می شدند و احتمال گیر کردن داشتند اما شیرهای جدید این گونه نیستند.
از طرفی یک شیر نیمه باز تردید ایجاد می کند که آیا شیر باز است یا بسته. به همین دلیل، سازمانهای غواصی فنی به شاگردان خود آموزش می دهند که همیشه شیر را تا انتها باز کنند.
4-قبل از وارد آب شدن، بادی چک انجام دهید و گيج فشار را با انجام چند تنفس از رگلاتور نگاه کنید. اگر عقربه با هر نفس عقب می رود، احتمالا شیر بسته یا نیمه بسته است.
اگر با شیر بسته به آب رفته بودید، خیلی مهم است که آرامش خود را حفظ کنید، به بادی خود اطلاع دهید که هوا ندارید و از اختاپوس او استفاده کنید. بادی شما می تواند شیر سیلندر و رگلاتور شما را چک کند که اگر مشکل حل شدنی نبود، غواصی را کنسل کنید.
گردآوري و تدوين: بخش آموزش شركت توسعه تجهيزات غواصي ايران