رقص در شب مهتاب ...

رقص در شب مهتاب ...

یک مدل، لباس پری دریایی را پوشیده و در اعماق تاریک اقیانوس با سفره ماهی های  1800 کیلویی می رقصد.
عکاس معروف، شاون هنریش، برنده جایزه امی، در کونای هاوایی این عکس های بی نظیر را لز هانا فریزر گرفته است. این عکس ها بخشی از پروژه "سفره ماهی های نیمه شب" می باشد. هدف آنها، یادآوری خطر انقراض این موجودات زیبا می باشد.
عکاس مربوطه می گوید: سفره ماهی ها حیواناتی زیبا و آرام هستند که نیاز فوری به محافظت دارند. از طریق این عکس ها ما سعی داریم مخاطب جهانی برای آنها جذب کنیم که به زندگی آنها اهمیت داده و برای محافظتشان تلاش کنند.
برای گرفتن این عکسها ما باید مثل خودشان رفتار می کردیم. یعنی بسیار آرام، صبورانه و دوستانه و اجازه می دادیم که آنها به سمت ما بیایند و رقص را شروع کنند. ثبت بهترین شات، شاید ساعتها طول می کشید. با وجودی که عکسها بسیار باور نکردنی به نظر می رسند، چیزی جز اصلاحات عادی رنگ و نور به آنها اضافه نشده است.
مدل عکس ها معتقد است: این غیر ممکن است که عاشق این سفره ماهی های بی خطر نشد. آنها به شدت با من همخوانی داشتند، در نزدیکی بدن من می رقصیدند و در چشمهای من نگاه می کردند.
کونا در هاوایی پیشرو در محافظت از سفره ماهی هاست و قوانین محافظتی برای شکار و کشتار این حیوانات وضع کرده است. در حال حاضر جمعیت منطقه ای آن ها، از چند صد تا چند هزار تجاوز نمی کند. در ده سال گذشته، سفره ماهی ها در دنیا به خاطر آبشش هایشان و شایعه اثرات درمانی آن، به شدت شکار شده و به صدها دلار در بازارهای سیاه چین فروخته می شدند.