چند نکته برای اکولایز کردن راحت تر در غواصی

چند نکته برای اکولایز کردن راحت تر در غواصی

مشکلات مربوط به گوش دلیل اصلی کنسل کردن جلسه غواصی یا حتی بدتر کنار گذاشتن ورزش غواصی است. در حالی که با چند ترفند و تکنیک می توان به راحتی گوش را باز کرد.
در غواصی تکنیک والسالوا برای اکولایز، یعنی همسان کردن فشار گوش داخلی با محیط، استفاده می شود. اگر به درستی انجام شود، با گرفتن بینی حین بازدم قوی، بیشتر غواص ها می توانند در آب پائین بروند اما بعضی ها شاید هنوز نتوانند.
اگر در گوش خود درد احساس می کنید، غواصی نکنید و این تکنیک ها را امتحان کنید:
-قبل از اینکه سوار قایق بشوید، مطمئن شوید که هنگام غورت دادن، صدای پاپ در گوش خود احساس می کنید. این نشانگر باز شدن گوش هاست.
-چند ساعت قبل از غواصی، اکولایز را شروع کنید. جویدن آدامس به این امر کمک می کند چرا که شما را مجبور به غورت دادن آب دهان می کند.
-قبل از فرو رفتن در آب اکولایز کنید. این کار چند متر اول غواصی را راحتتر می کند. البته همه پزشکان این کار را توصیه نمی کنند اما اگر این کار به شما کمک می کند، انجامش دهید.
-با پا وارد آب شوید نه با سر. مطالعات نشان داده که انجام والسالوا با سر به سمت پائین، 50 درصد نیروی بیشتری احتیاج دارد، نسبت به زمانی که  سرتان  به سمت بالاست.
-به بالا نگاه کنید. هنگامی که گردن به سمت بالا کشیده شود، گوشها راحتتر باز می شوند.
-از طناب کمکی استفاده کنید. وجود طناب در هنگام پائین رفتن باعث کنترل بهتر شما و همچنین در مواقع اضطراری کمک می کند که غواصی را کنسل و به  راحتی به سطح برگردید.
-مرتب اکولایز کنید، قبل از اینکه گوش شما شروع به درد کند.
-اگر گوش شما درد می کند، ادامه ندهید. احتمالا گوش شما قفل شده است. کمی بالاتر بروید و دوباره اکولایز کنید.
-شیر نخورید. بعضی خوراکی ها مثل شیر، ترشحات گوش را زیاد می کنند.
-سیگار و الکل را ترک کنید. هر دوی اینها ترشحات گوش را زیاد می کنند که منجر به قفل شدن گوش می شود.
-ماسک خود را محکم کنید. ورود آب به داخل بینی ترشحات را زیاد کرده و باعث قفل شدن بینی می شود.
از راه های جایگزین برای باز کردن گوش استفاده کنید. والسالوا شاید مفید نباشد اگر گوش شما قفل شده است ودر ضمن ایجاد فشار زیاد می تواند صدمه وارد کند.
-آب دهان را قورت دهید، همان طور که بینی خود را با فشار انگشتان بسته نگه داشته اید.
-بازدم قوی و قورت دادن را با هم انجام دهید، همانطوری که بینی خود را فشار می دهید.
-خمیازه کشیدن نیز میتواند به باز شدن گوش شما کمک کند.