گالری هنری که فقط غواص ها و ماهی ها از آن بازدید می کنند!!!

گالری هنری که فقط غواص ها و ماهی ها از آن بازدید می کنند!!!

مجسمه هایی زیبا و عظیم در اعماق آب، انسانهایی سنگی و ثامت در دنیای سکوت.
اینجا گالری زیر آبی مجسمه های جیسن تایلر است. مجسمه سازی انگلیسی که غواص و عکاس حرفه ای است. اغلب این گالری ها با هدف خاص کمک به محیط زیست سایت مربوطه ساخته می شوند و در عین حال گویای تمی هستند که دغدغه های بشریت را به نمایش می گذارند و همزیستی بشریت و طبیعت را نشان می دهند. مجسمه ها با مواد اولیه خاصی ساخته می شوند که عمر طولانی زیر آب داشته، و نه تنها به محیط زیست صدمه نزده بلکه نقش آب سنگهایی مصنوعی برای ماهی ها و مرجان ها را داشته باشند. 
اولین گالری در مولینیر بی گرانادادر کارائیب با هدف بازسازی مرجان های تخریب شده ساخته شد. مرجان های صدمه دیده که هنوز زنده بودند، به مجسمه ها متصل شدند. در حال حاضر 65 مجسمه در عمق 25 متری در  این سایت وجود دارند.
اما بزرگترین این  گالری های  زیر آبی، به نام ام یو اس ای در کانکون مکزیک قرار دارد. این گالری در نزدیکی پارک دریایی منطقه به منظور کاهش فشار بازدیدها روی محیط زیست پارک ساخته شد. این پارک دریایی یکی از پر بازدیدترین سایتهای غواصی است. 500 مجسمه در عمق 9 متری در این سایت قرار دارند.
 گالری دیگری در دبلیو ان پی باهاماس توسط موسسه حمایت از صخره های مرجانی باهاماس تشکیل شد که شامل اطلس اقیانوس می باشد. مجسمه نماد دختری است که وزن اقیانوس را روی شانه های خود دارد و عظیم ترین مجسمه زیر آبی دنیا با طول 5 متر و وزن 60تن است.
و اما جدیدترین و اولین گالری زیر آبی اروپا و آتلانتیک در لنزروته اسپانیا، مجسمه های تایلر را در عمق 14 متری به نمایش گذاشته است. مجسمه ها، گویای مهاجرانی هستند که به سوی یک دروازه حرکت می کنند، دروازه ای که می تواند نقطه ای بدون بازگشت یا دروازه ای به دنیای جدید باشد. گالری به منظور یادآوری مسئولیت همه بشریت در مواجهه با بحران مهاجرتی اروپا راه اندازی شده است و مهمتر اینکه گالری یادآور تخریب محیط زیست دریایی، تهدید جاری اقیانوسهای دنیاست. این گالری 25 فوریه 2016 به روی غواص ها باز می شود.