غرور در غواصی میتواند کشنده باشد !!

غرور در غواصی میتواند کشنده باشد !!

1-آشنایی با تجهیزات: همه میتوانند تجهیزات غواصی شخصی خودشان را خریداری نمایند ،آشنا شدن و استفاده صحیح از این تجهیزات جزو عوامل حیاتی برای شما میباشد.

2-آموزشهای لازم را ببینید: یاد گرفتن تکنیکهای غواصی زیر نظر یک مربی حرفه ای مسئله ای مهم برای به دست آوردن اعتماد به نفس لازم برای غواصی کردن میباشد ، حتی زمانی که تحت آموزش نیستید از سوال کردن خجالت نکشید.

3- به همیار خود نزدیک باشید: اگر برای تنها غواصی کردن آموزش ندیده اید همیشه به همیار خود نزدیک باشید که در صورت نیاز بتوانید به هم دیگر کمک کنید.

4-تمرین بالا رفتن اضطراری: باز دم هنگام صعود را هیچ زمان فراموش نکنید.از حبس نفس جدا خودداری نمایید.

5-ارتباط برقرار کردن در زمان غواصی: این مسئله ایست که تمرین آن با همیار غواصی شما مهم میباشد. صحبت کردن به روش اشاره و استفاده از علائم را بیاموزید تا بتوانید با همیار خود ارتباط برقرار نمایید.