شش نکته درباره غواصی در کشتی های غرق شده!!

شش نکته درباره غواصی در کشتی های غرق شده!!

هنگامی غواصی در کشتی های غرق شده آدرنالین زیادی در خون ترشح خواهد شد و به شما هیجان زیادی خواهد داد.و شما همزمان قسمتی از تاریخ همرا با صخره های مرجانی طبیعی را تماشا خواهید کرد.توجه داشته باشید غواصی در کشتی های غرق شده نیاز به مجموعه ای از مهارت ها و تجهیزات مناسب دارد.ما این تکنیکها را برای انجام یک غواصی موفق در کشتی های مغروق مرور خواهیم کرد:

این نکات برای غواصی در اطراف یک کشتی مغروق می باشد و نه وارد شدن به آن

1- آماده شدن: شما برای بازدید برخی از این کشتی های غرق شده نیاز به گذراندن دوره های Advanced Open Water certification, Wreck Diver certification دارید و مربیان قبل از بردن شما برای بازدید از کشتی های غرق شده از توانایی شما برای غواصی در عمق مطمئن خواهند شد و لاک بوک شما که در آن یک تجربه مشابه ثبت شده باشد به شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد.همیشه در صورت دشوار بودن و یا حتی راحت بون غواصی در کشتی های غرق شده شرایط محیط را بسنجید و در مورد نحوه انجام غواصی با گروه همراه خود مشورت نمایید.

2- وارد شدن و به عمق رفتن: در کشتی های غرق شده در عمق زیاد راهنما و لیدرهای غواصی برای هدایت شما از طنابهایی استفاده میکنند که به کشتی مغروق متصل شده است و در روی آب نیز توسط یک شناور یا بویه مشخص میشود . این عمل به شما برای رسیدن به کشتی مغروق کمک زیادی خواهد کرد.استفاده از دستکش برای استفاده از این طناب توصیه میشود.

3- بازدید از مغروق: نقطه شروع را بخاطر بسپارید و توجه داشته باشد نقطه پایان غواصی شما نیز همینجا خواهد بود.اگر جریان آب زیاد است جهت خود را برای رسیدن به مغروق مشخص نمایید.شما در برخی موارد می توانید از جریان آب به عنوان ابزار برای رسیدن به نقطه خروج استفاده نمایید.بهتر است هنگام غواصی در نزدیک کشتی غرق شده بمانید.بازدید از موجودات ریزی که بر روی بدنه کشتی مغروق زندگی میکنند بسیار جالب خواهد بود.

4- عکاسی از کشتی غرق شده: معمولا با یک لنز واید انگل می تواند از کل کشتی عکس بگیرید.فلاش در عکاسی شما تاثیر خوبی خواهد داشت. در بعضی موارد که کشتی های غرق شده تو خالی می باشند شما قادر خواهید بود بدون استفاده از فلش یا فیلتر با استفاده از نور اطراف عکس خود را ثبت نمایید و حتی در مغروق های دیگر شما قادر خواهید بود با فاصله از کشتی بدون فلاش عکاسی نمایید و لی برای عکسهای نزدیکتر و ثبت جزئیات نیاز به فلش خواهید داشت.

5-آماده بالارفتن شوید: دو مسئله زمان شما را کم خواهد کرد رسیدن به زمان ایستگاه برداشت فشار و اتمام هوای سیلندر . هر دو مسئله را با استفاده از برنامه ریزی غواصی خود قبل از شروع مدیریت نمایید.

6- برگشتن به قایق: بعد از ایستگاه برداشت فشار وقتی به سطح آمدین از طناب و یا جریان آب برای رسیدن به قایق میتوانید استفاده کنید