6 رکورد در غواصی!!

6 رکورد در غواصی!!

غواصی رشته ورزشی رقابتی نیست ولی افرادی رکوردهایی از خود ثبت کرده اند.این افراد با شهامت که عمیقترین و طولانی ترین رکوردها را ثبت کرده اند به شرح زیر می باشند:

عمیقترین: چندی پیش Ahmed Gabr رکورد عمیقترین غواصی با 14 متر عمیقتر از رکورد قبلی را شکست .احمد به عمق 302.35 متری رسید که 14 ساعت طول مدت برنامه غواصی او بود.تا قبل از شکستن این رکورد Nuno Gomes از افریقای جنوبی در سال 2005 رکورد خود را به عمق 3018.25 متری در دریای سرخ ثبت کرده بود که نگهدارنده رکورد غواصی 282 متری در غار Boemansgat در سال 1996 در افریقای جنوبی نیز تاکنون می باشد. و همان غار صحنه ای برای ثبت رکورد Verna van Schaik غواص رکورد دار زن در عمق 221 متری در سال 2004 بوده است.

طولانیترین: اگر فکر میکنید Ahmed Gabr زمان زیادی زیر آب به سر برده تعجب خواهید کرد که بدانید این رکورد حتی نزدیک طولانیترین زمان زیر آب بودن هم نیست .Sean McGahern انگلیسی رکورد دار طولانیترین زمان غواصی در آب سرد شور است که به مدت 49 ساعت و 56 دقیقه از 3 تا 5 اکتبر 2012 در زیر آبهای St George's در مالتا گذرانده است.همچنین Jerry Hall از آمریکا نگهدارنده رکورد 120 ساعت و 1 دقیقه و 9 ثانیه در دریاچه آب شیرین Watauga در تنسی آمریکا می باشد.در سال 2011 در ترکیه Cem Karabay به مدت 192 ساعت و 19 دقیقه و 19 ثانیه دراستخری در استانبول زیر آب گذراند که طولانیترین مدت غواصی در محیط کنترل شده می باشد که بیشتر از 8 روز طول کشیده است.

ویدئو چکونگی طی شدن این مدت زمان زیر آب در بخش فیلمهای آموزشی قابل مشاهده است.